Posibilă încălcare a dreptului la un proces echitabil prevăzut la art. 10 alin.(2) raportat la art.6 pct.3 lit.b) din CEDO de către art.549^1 alin.6 din CPP

Motivarea contestației în termen de 3 zile de la comunicare. Încălcarea dreptului la un proces echitabil? În cadrul articolului unic 5491 din cadrul Capitolului IX „Procedura de confiscare sau desființarea unui înscris în cadrul clasării”, legiuitorul român edictează un alin.(6) al cărui conținut are în concepția noastră un potențial major de a încălca dreptul persoanelor

Art. 476 alin.(1) din CPP – Nemotivarea încheierii de respingere a sesizării ICCJ

Considerații privind nemotivarea incheierii de respingere a ICCJ pentru lămurirea unor chestiuni de drept Art. 476 alin.(1) din CPP prevede că instanța de apel în fața căreia se invocă o chestiune de drept ce trebuie lămurită de completul specializat al Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunță o încheiere care nu este supusă nici unei

Art.90 din Legea 161/2003, aplicare/interpretare totalmente eronată în practica judiciară

Un articol pe cât se poate de simplu de interpretat și clar în sinea lui, a generat la nivelul tuturor curților de apel o practică esențialmente greșită derivată dintr-o interpretare defectuoasă perpetuată din sentință în sentință, fiecare sentință „bazându-se” pe anterioara pronunțare a unei alte instanțe asupra chestiunii, motiv pentru care nimeni nu și-a mai

Vânătoarea pisicilor și a câinilor hoinari art.19 alin.(3) din Legea 407/2006

Corelarea prevederilor art.19 din Legea 407/2006 cu cele ale art.6 și 25 din Legea 205/2004 a protecției animalelor privitoare la împușcarea pisicilor și a câinilor hoinari sau sălbăticiți În conformitate cu prevederile art.19 alin.(3) din Legea 407/2006 a vânătorii, câinii sălbăticiți sau hoinari și pisicile hoinare se împușcă fără restricție iar fapta nu poate fi