Arad, str.Mihai Eminescu nr.37, ap.2 :

Atragerea raspunderii administratorului drumului pentru nesemnalizarea obstacolelor aflate pe partea carosabila.

Atragerea raspunderii administratorului drumului pentru nesemnalizarea obstacolelor aflate pe partea carosabila.

Nesemnalizarea corespunzatoare a starii carosabilului la data producerii unui accident rutier ce are ca si cauza orice obstacol aflat pe partea carosabila, inclusiv acoperirea acestuia cu polei, atrag culpa administratorului drumului si implicit raspunderea acestuia conform 998-999 c.civ si art.5 alin.(6) din OG 195/2002.

“Actiunea in daune avand temei delictual se naste in toate situatiile in care se cauzeaza un prejudiciu unei persoane prin incalcarea unei obligatii legale ce are caracter de drept comun in conditiile art.998-999 c.civ.”
Tribunalul Arad, Decizia civila nr.390/R/09.05.2005

“ In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, in conditiile legii.”
Art.5 alin.(6) OUG 192/2002 republicata

Articolul 40 alin.(1) din OG 43/1997 republicata privind regimul drumurilor instituie si el obligatia administratorului de a semnaliza si mentine drumul in stare tehnica corespunzatoare desfasurarii circulatiei rutiere in conditii de siguranta.
(1) Drumurile trebuie sa fie semnalizate si mentinute de catre administratorul drumului in stare tehnica corespunzatoare desfasurarii traficului in conditii de siguranta. Art.40 alin.(1) OG 43/1997 republicata

Aceste obligatii sunt instituite in sarcina administratorului drumului si prin OUG 195/2002 republicata, care la art.5 stabileste:

  1. Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform competentelor ce ii revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor in vigoare, si sa le mentina in stare corespunzatoare.
  2. Administratorul drumului public sau, dupa caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stanjeneste sau pune in pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de inlaturare a acestuia.

Share this content: