Arad, str.Mihai Eminescu nr.37, ap.2 :

Semnarea procesului-verbal de contravenție de către contravenient OG 2/2001

Semnarea procesului-verbal de contravenție de către contravenient OG 2/2001


Semnarea sau nesemnarea procesului-verbal de contravenție, aceasta-i întrebarea


Am citit deunăzi, în mediul online, un îndemn adresat persoanelor sancționate contravențional pentru nerespectarea măsurilor de a nu părăsi locuința, fără o declarație în acest sens, să nu semneze procesul-verbal de contravenție.

Sfatul este greșit, deoarece prin semnarea procesului-verbal de contravenție nu se face o recunoaștere a faptei reținute în acesta, ci doar că ai luat la cunoștință de conținutul lui.

Dacă nu ești de acord cu fapta sau mențiunile reținute, ai posibilitatea de a formula obiecțiuni, obiecțiuni în care să menționezi ce anume nu s-a reținut corect de către agentul constatator. Obiecțiunile, trebuiesc scrise, la rubrica specială, de către agentul constatator în limita spațiului disponibil în acest sens, ca atare nu trebuie să faci o compunere din aceste obiecțiuni.

Am întâlnit în practică persoane care erau revoltate că nu au fost lăsate să scrie ele aceste obiecțiuni și că procesul-verbal nu este valabil dacă nu au scris obiecțiunile cu mâna lor. Obiecțiunile se scriu de către agentul constatator, astfel cum sunt dictate de contravenient, iar procesul-verbal este perfect valabil în acest caz.

Obiecțiunile trebuie să se refer strict la fapta descrisă de agent și reținută în sarcina contravenientului și nu la alte cugetări, cum ar fi: agentul mirosea a alcool, agentul mi-a vorbit urât sau alte asemenea.

Revenind la semnătura contravenientului de pe procesul-verbal, persoana sancționată trebuie să semneze la rubrica obiecțiuni și la rubrica am luat la cunoștință. Așadar, semnătura vizează asumarea obiecțiunilor făcute și primirea procesului-verbal de contravenție și nu recunoașterea faptei. Însă, dacă la rubrica obiecțiuni, agentul va menționa că nu ai obiecțiuni, „nu are obiecțiuni”, sau „recunosc fapta”, va fi foarte greu să-l mai contești ulterior, cu șanse de câștig în fața instanței de judecată.

Atunci când contravenientul refuză semnarea, agentul constatator va face mențiune despre acest fapt, fie în prezența unui martor, fie va menționa că nu a fost de față niciun martor, și va comunica procesul-verbal, persoanei sancționate, prin corespondență sau afișare pe ușa locuinței, în termen de 2 luni de la data aplicării sancțiunii.

Art.14 OG 2/2001 (1) Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii.

Fii sigur că ți se va comunica, chiar dacă nu vei ști asta și vei afla după expirarea termenului legal de contestație, când mergi să-ți plătești impozitele. Agentul poate să de deplaseze, împreună cu un martor, la locuința ta, va întocmi un proces-verbal de afișare pe ușa locuinței, proces-verbal care va fi semnat de martor, iar tu când vei veni acasă nu vei găsi nimic pe ușă, pentru că, să zicem, ți l-a rupt un vecin binevoitor. În practică am întâlnit situația în care, la controalele comune ARR – Poliția rutieră, angajatul ARR era martor la afișare pentru polițistul rutier, și polițistul rutier pentru angajatul ARR.

Despre comunicarea procesului-verbal de contravenție, poți citi mai multe în acest articol.

Consecința necomunicării procesului-verbal în termen de 2 luni de la data aplicării sancțiunii este aceea că nu mai trebuie să execuți sancțiunile primite (nu mai ai obligația de a plăti amenda) și nu nevalabilitatea procesului-verbal, care rămâne perfect valabil.

(1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagina de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se afla de faţă, refuza sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.

(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

Procesul-verbal astfel întocmit este perfect valabil, doar lipsa semnăturii agentului constatator atrăgând nulitatea absolută a acestuia conform art.17 din OG 2/2001.

Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

În concluzie, sfatul meu este ca atunci când nu ești de acord cu fapta reținută în sarcina ta în procesul verbal de contravenție, sau când este vorba de un abuz ori exces de zel la adresa ta, din partea agentului constatator, fă obiecțiuni, scurte, clare și la obiectul faptei descrise în cadrul procesului-verbal de contravenție, semnează atât la rubrica obiecțiuni și „am luat la cunoștință” și du-te direct la avocat. Făcând asta, ai siguranța că termenul tău de contestație, de 15 zile, curge de la momentul primirii procesului-verbal de contravenție și că vei avea timp să-l contești.

Dacă refuzi semnarea și implicit primirea, pentru că, dacă vei refuza semnarea, agentul nu-ți va mai înmâna procesul-verbal de contravenție, va trebui să urmărești zilnic când și cum îți va fi comunicat, la adresa din cartea de identitate, acel proces-verbal. Iar dacă locuiești în altă parte decât la adresa din cartea de identitate, va fi și mai distractiv de urmărit această comunicare.

Share this content: