Arad, str.Mihai Eminescu nr.37, ap.2 :

Executarea silita a dreptului de retentie

Executarea silita a dreptului de retentie

Dreptul de retentie, dupa definitia data de Statescu, Barsan in  Drept civil, Teoria generala a obligatiilor, editura Hamangiu 2008, pag 428 constituie un „drept real de garantie imperfect, in virtutea caruia cel care detine un bun mobil sau imobil al altcuiva, pe care trebuie sa-l restituie, are dreptul sa retina lucrul respectiv, sa refuze deci restituirea, pana ce creditorul titular al bunului ii va plati sumele pe care le-a cheltuit cu conservarea, intretinerea ori imbunatatirea acelui bun”
Dreptul de retentie, desi de natura reala, nu confera titularului sau cele doua atribute:de urmarire şi de preferinta si nici posibilitatea de a vinde lucrul pentru a fi platit din pretul obtinut, asa cum o poate face creditorul gajist asupra bunurilor mobile, care isi poate realiza creanta fie pe calea darii in plata, sub controlul justitiei, fie pe calea vanzarii lucrului la licitatie, spre a fi alocata cu preferinta asupra pretului.

In aceste conditii dreptul de retentie constituie o detentie precara  folosita ca si garantie,

„De necontestat ca dreptul de retentie reprezinta un drept real de garantie imperfect, ce confera detinatorului posibilitatea de a refuza restituirea bunului pana in momentul in care creditorul titular al acestui bun ii va achita sumele cheltuite cu conservarea, intretinerea ori imbunatatirea lui, insa acest drept confera numai o simplă detentie precara, situatie in care detentorul nu are dreptul la fructe si nici nu poate invoca detinerea sa pentru dobandirea dreptului de proprietate prin prescriptie achizitiva.”
Curtea de Apel Timişoara, secţia civila, decizia nr.3967/18.02.2002

neacordand posibilitatea titularului sau de a vinde bunul asupra caruia s-a instituit dreptul de retentie, pentru a fi platit din pretul obtinut.

„Dreptul de retentie conform art.1444 cod civil, este mijloc de garantare a obligatiei si execeptie de neexecutare a hotararii de evacuare, pana la plata.
El nu este un drept real accesoriu, o garantie reala si astfel, nu confera creditorului retentor dreptul de a folosi bunul retinut, de a-l insusi sau vinde la licitatie pentru incasare.”
Curtea de Apel Cluj-sectia civila, Decizia nr.571/09.03.2000

Esenta dreptului de retentie consta in suspendarea exigibilitatii obligatiei de restituire ce incumba persoanei detinatoare a bunului, reprezentand astfel un mijloc de presiune pus la dispozitia creditorului, asupra vointei debitorului, obligandu-l la executare, constituind astfel o garantie eficienta a efectuarii platii.

Share this content:

1 Comment

  1. Dreptul de retentie , este intr-o oarecare masura un act de executare , raportat la consecintele acestuia de a bloca bunul, pana la plata debitului ?