Arad, str.Mihai Eminescu nr.37, ap.2 :

Dezincriminarea infracțiunii de braconaj comisă fără autorizație legală?

Dezincriminarea infracțiunii de braconaj comisă fără autorizație legală?

Braconajul cinegetic de-a lungul timpului a îmbrăcat mai multe forme în reglementarea legală a faptei – aici ne referim la modalitatea de comitere a faptei în lipsa unei autorizații legale de vânătoare – urmând ca la nivelul anului 2021 ca urmare a succesivelor modificări ale normei de incriminare să ajungem să ne punem întrebarea dacă vânătoarea fără a deține autorizație de vânătoare mai este sau nu incriminată.

În Legea nr. 103/1996 a fondului cinegetic și a protecției vânatului se prevedea la art.35 :

Art. 35 din legea 103/1996

(1) Constituie infractiune de braconaj la vânătoare şi se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei fapta savarsita:

a) fără permis de vânătoare şi autorizatie legala sau, după caz, fără autorizatie lega

Articolul 35 din legea 103/1996 a fost modificat prin intrarea în vigoare la data de 22.11.2006 a Legii 407/2006 a Vânătorii și a protecției fondului cinegetic , unde infracțiunea de braconaj a fost preluată la art. 42 din lege stabilindu-se în continuare că vânătoarea fără autorizație este infracțiune.

Art.42 din legea 407/20076

(1) Constituie infracţiune de braconaj şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei:

a) vânătoarea fără permis şi fără autorizaţie de vânătoare legală;

În data de 24.10.2012 odată cu apariția Legii nr. 184/2012 articolul 42 al Legii 407/2006 a suferit o splituire astfel că lit.a) a articolului s-a transformat prin disjungere în două modalități separate de comitere a faptei dar sub umbrela aceleiași infracțiuni, din lit. a) în literele a) și b) din normă, astfel:

Art.42 din legea 407/2006

(1) Constituie infracţiune de braconaj şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă:

a) vânătoarea fără permis de vânătoare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32;

b) vânătoarea fără autorizaţie de vânătoare legală;

În data de 16.06.2015 articolul nr.42 se modifică din nou, de această dată în mod visceral (și forma modificată este menținută și la această dată în vigoare) astfel:

Art. 42. – (1) Constituie infracţiune de braconaj şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, următoarele fapte:

a) vânătoarea practicată de persoane care nu posedă permis de vânătoare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32;

b) vânătoarea fără respectarea condiţiilor înscrise în autorizaţia de vânătoare;

c) tentativa de a practica sau practicarea vânătorii fără a fi înscris în autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condiţiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv;

Așadar ce este oare diferit față de reglementările anterioare ? Simplu , după o simplă (dar și aprofundată) lecturare se poate observa că vânătoarea practicată fără autorizație nu mai este incriminată.

Astfel sintagma extinsă : „…. tentativa de a practica sau practicarea vânătorii fără a fi înscris în autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condiţiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv…” oricum o interpretăm, limitativ, extinctiv, teleologic, etc… ajungem la următoarea concluzie.

Pentru a exista infracțiunea prevăzută la art.42 alin.(1) lit.c) trebuie să existe o autorizație legal emisă, de gestionarul fondului cinegetic respectiv, pe care făptuitorul să nu se fi trecut în ea, adică să semneze de participare la vânătoare.

Ce ne facem dacă pentru ziua respectivă gestionarul fondului cinegetic nu a emis nici un fel de autorizație de vânătoare pentru nici unul dintre membrii asociației ???.

Cum nu mai avem varianta de practicare a vânătorii fără a poseda autorizație de vânătoare și cum regula de mai sus reglementează doar cazul în care există autorizație de vânătoare individuală sau colectivă dar pe ea să nu fie trecut făptuitorul fie că nu este emisă pe numele său fie este emisă pe numele său dar nu a semnat de începere a activității de vânătoare condiția esențială este ca în acea zi să existe o autorizație emisă .

Dar dacă nu există nici o autorizație mai putem asimila lipsa autorizației cu neemiterea autorizației individuală sau colectivă pe care să nu fie trecut făptuitorul deoarece sintagma „fără a fi înscris” nu înseamnă neapărat că nu este trecut pe autorizație dar cel mai important lucru este că norma de incriminare condiționează fapta de existența unei autorizații nu de inexistența autorizației.

Nu am identificat ca în aliniatele ulterioare sau în vreun alt articol din cuprinsul legii să se reglementeze ce a dispărut din lit.b) a articolului 42 din legea 407/2006 înainte de modificare sens în care legiuitorul în concepția noastră trebuie să intervină asupra acestui articol deoarece este lipsit de transparență și previzibilitate, trebuind să se reglementeze clar în concret ori printr-o normă interpretativă sau clarificatoare ori prin completarea sau modificarea normei de incriminare că și atunci când nu există niciun fel de autorizație de vânătoare ne găsim în prezența infracțiunii de braconaj și nu numai atunci când există autorizație dar făptuitorul nu este trecut pe ea sau deși este trecut pe ea nu și-a înscris participarea la vânătoare.

Altfel un neinițiat ar putea crede că practicarea vânătorii fără existența unei autorizații în acest scop este neincriminată.

Un alt aspecte extrem de important este ambiguitatea lit.c) în a descrie modalitatea de comitere a faptei concrete, și anume ea se comite și ca și tentativă și ca și faptă consumată și este sancționată cu aceeași sancțiune. Dacă da ne-am afla în singurul caz din dreptul penal în care tentativa este asimilată faptei consumate lucru nepermis de normele dreptului penal general, unde tentativa se pedepsește dacă acest lucru este prevăzut de norma de incriminare dar are un alt regim sancționator. În art. 42 lit.c) se prevede că tentativa de practicare a vânătorii și practicarea efectivă a vânătorii sunt considerate ca fapte de braconaj incluzându-le pe amândouă modalități la norma bază.

Normal era ca la finalul capitolului V – Răspunderi și sancțiuni, sau la finalul art. 42 să fie inserat un aliniat prin care să se arate faptul că tentativa la modalitățile alternative de comitere a faptei, exemplificând abstract lit. x), y), z)…. (căci nu toate modalitățile de comitere a faptei pot atrage o tentativă) se pedepsește.

Articol pe aceeași temă https://www.mbo-legal.ro/ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor/

Share this content: