Modificari OG 15/2002 aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale

Prin Legea 144/2012 publicata în monitorul oficial partea I nr.509/2012 s-au adus unele modificari la OG 15/2002 astfel:
1. fapta de a circula fara a detine rovigneta valabila constituie contraventie continua si se sanctioneaza cu amenda.
2.procesul-verbal trebuie incheiat si comunicat in termen de 30 de zile de la data constatarii contraventiei, timp in care nu se poate incheia un alt proces-verbal de sanctionare pentru lipsa rovignetei.
3. prevederile art.8 din OG 15/2002 privind tariful de despagubire au fost abrogate, iar tarifele de despagubire aplicate si contestate in instanta pana la data aparitiei legii se vor anula.
4.nici prin aceste modificari nu se face nicio referire la procesele-verbale semnate electronic, care dupa parerea noastra precum si practica unora dintre instantele de judecata, sunt nule, incalcandu-se dispozitiile art.17 din OG 2/2001, pentru lipsa semnaturii agentului constatator, semnatura electronica fiind valabila, conform Legii 455/2001, pentru documente transmise in format electronic si destinate a fi citite printr-un program informatic, nicidecum pe suport de hartie.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.