Arad, str.Mihai Eminescu nr.37, ap.2 :

Problematica aplicarii OUG 71/2009 modificata prin OUG 45/2010  la sentinte judecatoresti devenite executorii inainte de 18 iunie 2009

Problematica aplicarii OUG 71/2009 modificata prin OUG 45/2010 la sentinte judecatoresti devenite executorii inainte de 18 iunie 2009

Controversatele ordonante de urgenta 71/2009 și 45/2010, prin care Guvernul a amanat plata drepturilor salariale castigate prin hotarari judecatoresti de catre angajatii din unitatile bugetare, dispune ca ;

Art. (1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2009, se va realiza dupa o procedura de executare care incepe astfel:

a) in anul 2010 se plateste 34% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2011 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2012 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu.

Prin art.I al  OUG 45/2010 termenele de plata prevazute la art. 1 din OUG 71/2009, se modifica dupa cum urmeaza :

a) in anul 2012 se plateste 34% din valoarea titlului executoriu;

b) in anul 2013 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu;

c) in anul 2014 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu.”

In practica s-a ivit urmatoarea controversa privitor la executarea unor hotarari judecatoresti devenite executorii inainte de aparitia Ordonantei 71/2009 respectiv inainte de data de 18 iunie 2009.

Astfel ca instantele de judecata , au concluzionat in cadrul judecarii contestatiilor la executare promovate de debitorii obligatiei de plata, unitati bugetare sau ordonatorii de credite pentru plata drepturilor salariale , ca hotararile judecatoresti devenite executorii inainte de 31.12.2009, indiferent data la care ar fi devenit executorii , nu pot fi puse in executare raportat la prevederile celor doua ordonante, omitand a sesiza ca prin aceasta se dispune si asupra unor situatii existente inainte de aparitia celor doua acte normative.

Cu alte cuvinte conform principiului neretroactivitatii legii, actul normativ in conceptia noastra nu se poate aplica si hotararilor devenite executorii inainte de aparitia sa respectiv inainte de 18 iunie 2009 .

Este de la sine inteles ca un act normativ dispune numai pentru viitor , sens in care acesta poate fi interpretat ca pentru hotararile judecatoresti devenite executorii inainte de edictarea lui , acesta nu se aplica , urmand ca doar pentru hotararile judecatoresti devenite executorii intre 18 iunie 2009 si 31 decembrie 2009 actul normativ sa fie aplicabil.

Logica juridica ne trimite la concluzia ca rationamentul  nostru este unul corect daca urmarim si modul de modificare a OUG 71/2009 prin OUG 45/2010 care prevede ca

Art. I. – Articolul 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica asa cum urmeaza:

1. La alineatul (1), literele a)-c) vor avea urmatorul cuprins:

„a) in anul 2012 se plateste 34% din valoarea titlului executoriu;

b) in anul 2013 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu;

c) in anul 2014 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu.”

2. Alineatul (11) se abroga.

Art. II.

(1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se realizeaza astfel:

a) in anul 2012 se plateste 34% din valoarea titlului executoriu;

b) in anul 2013 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu;

c) in anul 2014 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu.

Moment in care se dovedeste ca si legiuitorul a stabilit transe de timp pentru aplicarea acestor suspendari a platilor dupa cum urmeaza

Termenele prevazute de OUG 71/2009 se modifica prin art. 1 al OUG 45/2010, iar  hotararilor judecatoresti devenite executorii incepand cu 01 ianuarie 2010 si pana la aparitia OUG 45/2010 respectiv pana la 19 mai 2010, li se aplica art. II din OUG 45/2010 stabilindu-se alte termene de plata, lucru normal, justificat de faptul ca OG 71/2009 stabileste perioada maxima de timp pentru aplicabilitate respectiv 31 decembrie 2009, data dupa care trebuia emisa  o noua reglementare , in caz contrar hotararilor judecatoresti ce devin executorii dupa 01 ianuarie 2010 nu li se mai aplica OUG 71/2009.

Folosind principiul tempus regit actum ajungem la singura concluzie valabila si anume aceea ca :

–         pentru hotararile judecatoresti devenite executorii inainte de 18 iunie 2009 se aplica normele procesuale civile neafectate de OUG 71/2009.

–         Pentru hotararile judecatoresti devenite executorii intre 18 iunie 2009 si pana la 31 decembrie 2009 se aplica art. I din OUG 71/2009 asa cum a fost modificat prin art. I din OUG 45/2010

–        Pentru hotararile judecatoresti devenite executorii intre 01 ianuarie 2010 si 19 mai 2010 se aplica art. II din OUG 45/2010

–         Urmand ca pentru hotararile judecatoresti devenite executorii dupa data de 19 mai 2010 sa se aplice din nou normele procesuale civile neafectate de cele doua ordonante .

Caci numai asa principiul neretroactivitatii legii nu ar fi infrant, iar legea temporara , care este in cazul nostru Ordonanta de urgenta ar fi aplicabila potrivit principiului neretroactivitatii legii consfiintit in Constitutia Romaniei ;

Art. 15 din Constitutia Romaniei
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

Acelasi principiu este reglementat atat de normele actualului Cod civil cat si de normele noului Cod de procedura civila , astfel :

Cod civil

Art.1 Legea dispune numai pentru viitor ; ea n-are putere retroactiva (C.civ.1589,1911)

Cod de procedura civila

CAP III

Aplicarea legii de procedura civila

Legea aplicabila proceselor noi   Art. 24 – Dispozitiile legii noi de procedura se aplica numai proceselor si executarilor silite incepute dupa intrarea acesteia in vigoare

Legea aplicabila proceselor in curs Art.25 –Procesele in curs de judecata precum si executarile  silite incepute  sub  legea veche raman supuse  acelei legi

Share this content: