PROCEDURA DE INFORMARE PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII. Inadmisibilitatea cererii reclamantului in lipsa procesului verbal de participare la sedinta de informare

 In conformitate cu prevederile art.2 alin.(12) din Legea 192/2006 a Medierii , cererea de chemare în judecată având ca obiect unul din obiectele prevazute la art. 601 alin.(1) lit a)-f) din legea sus mentionata, promovata de reclamant , fără ca acesta sa poată face dovada ca a participat la procedura de informare privind avantajele medierii, este inadmisibila judecatorul trebuind sa o respinga în lumina aceluiasi articol.

Art.2 din Legea 192/2006

(12 ) Instanta va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neindeplinire de către reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecata, sau după declansarea procesului până la termenul dat de instantain acest scop, pentru litigiile în materiile prevăzute de art. 601 alin. (1) lit. a)-f).


Acest lucru ne conduce la ideea ca doar în prezenta imposibilitatii dovedirii de către reclamant a participarii la aceasta procedura, cererea poate fi respinsa ca inadmisibila NU și în cazul în care restul participantilor la procesul civil nu au participat la sedinta prealabila de informare privind avantajele medierii.

Cu alte cuvinte înainte de promovarea unui proces ce presupune aplicabilitatea art. 601 alin.(1) lit a)-f) din Legea 192/2006 nu este necesar convocarea paratului la mediere, deoarece este o procedura de informare, gratuita și neobligatorie pentru parat.

În economia prevederilor textului continut în art.2 alin.(11) din legea 192/2006 sanctiunea inadminisbilitatii este aplicabila doar daca reclamantul nu a participat inainte de promovarea cauzei sau în termenul stabilit de instanța prin regularizare în vederea indeplinirii acestei obligații prealabile, la procedura de informare privind avantajele medierii.

O excepție invocata de parat bazata pe prevederile art.2 alin.(11) din Legea 192/2006 ori intemeiata pe prevederile art.193 alin.(1) din c.pr.civ, trebuie respinsa ca netemeinica, deoarece legea speciala nu prevede obligarea reclamantului de a convoca paratul la procedura de informare.

Sugeram profesionistilor ca înainte de semnarea contractului de reprezentare ori concomitent cu intocmirea cererii de chemare în judecata acestia sa redacteze si procesul verbal de aducere la cunostiinta a reclamantului (în cazul în care acestia reprezintă reclamantul) privind  avantajele medierii, proces verbal prevăzut de art.2 alin.(11) teza I din Legea 192/2006.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.