Arad, str.Mihai Eminescu nr.37, ap.2 :

REVENDICARE IMOBIL IN BAZA DREPTULUI COMUN

REVENDICARE IMOBIL IN BAZA DREPTULUI COMUN

In conformitate cu prevederile deciziei de indrumare a ICCJ cu nr.33 din 2007, imobilele nationalizate de Statul Român, cu titlu sau fara titlu, pot fi revendicate in baza dreptului comun prin promovarea actiunii în revendicare.

Actiunea in revendicare , fie ca este promovata în baza art. 480 Cod civil vechi fie ca este promovata in baza art. 563 din Cod civil nou, este admisibila, in prezenta anumitor conditii, și anume ;

In primul rand imobilul trebuie sa figureze la ora promovarii cererii de chemare in judecata in proprietatea statului roman , adica sa nu fie instrainat catre chiriasi in baza Legii 112/1995, ori vandut catre alte persoane fizice sau juridice (in cazul imobilelor cu alta destinatie decat cea de locuinta) ori instrainat in procedura privatizarii.

In conceptia noastra este irelevant daca imobilul a fost totuși înstrainat prin acte sub semnatura privata de catre Statul Roman, atat timp cat aceasta instrainare nu este evidentiata in cartea funciara, motiv pentru care consideram ca si in cazul existentei unor titluri sub semnatura privata actiunea este admisibila, dublata bineinteles de notarea in cartea funciara a acesteia.

Justificarea admisibilitatii acestei cereri este dezvoltata pe larg in cadrul deciziei de indrumare 33/2007, dar rezida si din economia prevederilor art.2 din Legea 10/2001 care stabileste in concordanta cu principiile continute in art. 6 alin.(1) din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si ale art.1 din Protocolul aditional din 20.III.1952 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, ca fosti proprietari ai imobilelor preluate abuziv sau fara titlu de catre Statul Roman, isi pastreaza calitatea de proprietari ai imobilelor, iar actele prin care se dispune restituirea (decizie, dispozitie) fiind doar o formalitate ce transfera in fapt mai mult posesia imobilului (art. 2 alin.2 din Legea 10/2001) decat proprietatea.

Ratiunea pentru care o asemenea actiune este admisibila , intrun limbaj laic este faptul ca pornind ,,ope legis,, ca preluarea imobilelor este una abuziva aceasta nu poate constitui motiv de pastrare a proprietati deoarece este dobandita nelegal, si de asemenea acest motiv nu poate fi invocat pentru aceleasi considerente nici ca element al uzucapiunii, motiv pentru care termenul de 30 de ani de prescriptie extinctiva/achizitiva este suspendat, actiunea putand fi promovata oricand.

Motivul revendicarii fiind acela al preluarii abuzive a imobilelor, in contra dispozitiilor legale si ale principiilor de protejare a dreptului de proprietate continute in normele internationale si chiar ale legilor organice proprii ale vremii.

Cum proprietatea este in conformitate cu constitutia si normele internationale asigurat si nu numai protejata , actiunea in revendicare a unor imobile nationalizate de statul roman, imobile care figureaza la data promovarii actiunii in proprietatea statului roman nefiind instrainate de acesta , este admisibila.

Share this content: