Arad, str.Mihai Eminescu nr.37, ap.2 :

Servicii


Serviciile noastre au ca principal obiectiv evitarea litigiile inutile, iar atunci când acest lucru nu este posibil, asigurarea consultanță și reprezentarea juridică necesară atingerii scopurilor și intereselor clienților noștri.

Indiferent de problemele juridice ivite vom căuta strategii și soluții legale de rezolvare a lor, depunând toate diligențele pentru apărarea libertăților, drepturilor și intereselor legitime ale clientului, în vederea îndeplinirii serviciului profesional ce ne este încredințat și a prestării unor servicii de calitate.


Drept civil și dreptul familiei


Asigurăm servicii de consultanță juridică și reprezentare în fața instanțelor civile în procese având ca obiect:

 • pretenții și ordonanțe de plată
 • obligații de a face și de a da
 • revendicări și constatări ale dreptului de proprietate
 • răspundere civilă delictuală și contractuală
 • moșteniri și partaje succesorale
 • încheiere, executare, modificare și încetare contracte
 • executări silite, in special cele demarate de recuperatori de creanțe bamcare
 • divorț, autoritatea părintească și stabilire domiciliu minori
 • program de vizitare minor și stabilirea contribuției/pensiei de întreținere minor
 • suplinire consimțământ pentru deplasarea minorilor în străinătate atunci când există refuzul celuilalt părinte, precum și supliniri consimțământ în vederea întocmirii pașaportului
 • tăgada și stabilirea paternității
 • ordin de protecție


Drept penal


Vă punem la dispoziție servicii de consultanță și reprezentare juridică în materia dreptului penal, atât în faza de urmărire penală cât și în faza de judecată, privitoare la:

 • infracțiuni economico-financiare: evaziune fiscală, spălare de bani, abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, etc
 • infracțiuni de corupție
 • abuzul în serviciu
 • neglijenta în serviciu
 • falsul material în înscrisuri oficiale, intelectual, în înscrisuri sub semnătură privată
 • uzul de fals
 • înșelăciune
 • infracțiuni privind regimul armelor și munițiilor
 • braconaj
 • infracțiuni privind circulația pe drumurile publice
 • infracțiuni privind consumul de stupefiante
 • consum de substanțe stupefiante și psihotrope


Drept Administrativ și Fiscal


Asigurăm servicii consultanță juridică și reprezentare în litigiile privind:

 • contracte de achiziție executare lucrări
 • raporturi de serviciu funcționari publici
 • acte administrative nelegale: suspendare, anulare, modificare
 • raport de inspecție fiscală și decizii de modificare a bazei de impunere
 • dispoziții/decizii de imputare funcționari publici
 • plângeri împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor emise de autoritățile publice


Dreptul muncii


Venim în sprijinul angajaților sau angajatorilor oferind servicii consultanță și reprezentare juridică privitoare la relațiile de muncă

 • încheierea, executarea, modificarea sau încetarea contractelor individuale de muncă
 • contestații decizii de sancționare
 • contestații decizii desfacere disciplinară a contractelor individuale de muncă
 • pretenții rezultate din executarea contractului individual de muncă
 • acțiuni privind atragerea răspunderii patrimoniale a angajaților


Drept societar


Dacă doriți să înființați, să modificați, să suspendați sau să dizolvați și lichidați voluntar o societate comercială, în baza Legii 31/1990, noi vă acordăm sfaturile necesare, vă întocmim documentele necesare și ne deplasăm la Oficiul Registrul Comerțului pentru efectuarea operațiunilor.

Dacă aveți datorii mai mari de 45.000 lei, ați întrat în incapacitate de plată și falimentul societății este singura soluție, noi vă întocmim cererea de faliment și documentația necesară la Tribunal pentru deschiderea procedurii.

Vreți să încheiati o afacere sau să verificați clauzele și legalitatea unui contract, echipa noastră vă poate ajuta cu sfaturile necesare minimizării riscurilor ulterioare.

Având în vedere că în perioada stării de urgență Oficiul Registrul Comerțului lucrează cu publicul doar online, pentru depunerea actelor fiind necesară semnătura electronică, întocmim și depunem dosare la ORC, cu semnătură electronică, în această perioadă.


Dreptul transporturilor


Sprijinim societățile care au ca obiect transportul rutier de mărfuri, intern și internațional, asigurând servicii de asistență juridică privitoare la:

 • încheierea și executarea contractelor de transport
 • Convenției CMR
 • prevederilor legale privind utilizarea drumurilor din România

Totodată, sprijinim transportatorii în vederea recuperării debitelor rezultate din executarea contractului de transport.