Servicii

Principalul nostru obiectiv este de a ne ajuta clienții să evite litigiile inutile, iar atunci când acest lucru nu este posibil, de a le asigura consultanța și reprezentarea juridică necesară atingerii scopurilor și intereselor lor.

Indiferent de problemele juridice pe care le aveți, vom căuta strategii și soluții legale de rezolvare a lor, depunând toate diligențele pentru apărarea libertăților, drepturilor și intereselor legitime ale clientului, în vederea îndeplinirii serviciului profesional ce ne este încredințat și a prestării unor servicii de calitate.

Asigurăm consultanță juridică și reprezentare în litigiile aflate pe rolul instanțelor civile având ca obiect divorțuri, încredințări minori, partaje, obligații de a face, pretenții, ordonanțe de plată, prestații tabulare, moșteniri, plângeri contravenționale, răspundere civilă, etc.

Asigurăm consultanță juridică și reprezentare în litigiile penale privitoare la infracțiuni economice (evaziune fiscală), infracțiuni de corupție, regimul armelor și munițiilor, infracțiuni privind circulația pe drumurile publice, infracțiuni privind consumul de stupefiante.

Asigurăm consultanță juridică și reprezentare în litigiile privind funcționarii publici, contracte de achiziție, decizii de imputare, decizii de impunere, acte administrative nelegale.

Asigurăm consultanță juridică și reprezentare, atât pentru angajați cât și pentru angajatori, în litigiile privitoare la relațiile de muncă, contracte individuale de muncă, răspunderea patrimonială a angajaților, desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Dacă doriți să înființați, să modificați, să suspendați sau să dizolvați și lichidați voluntar o societate comercială, în baza Legii 31/1990, noi vă acordăm sfaturile necesare, vă întocmim documentele necesare și ne deplasăm la Oficiul Registrul Comerțului pentru efectuarea operațiunilor.

Dacă aveți datorii mai mari de 45.000 lei, ați întrat în incapacitate de plată și falimentul societății este singura soluție, noi vă întocmim cererea de faliment și documentația necesară la Tribunal pentru deschiderea procedurii.

Vrei să închei o afacere sau să verifici clauzele și legalitatea unui contract, echipa noastră te poate ajuta cu sfaturile necesare minimizării riscurilor ulterioare.

Venim în sprijinul societăților ce au ca obiect transportul rutier de mărfuri, intern și internațional, asigurând asistență juridică privitoare la încheierea și executarea contractelor de transport, Convenției CMR și a prevederilor legale privind utilizarea drumurilor din România. Totodată, sprijinim transportatorii în vederea recuperării debitelor rezultate din executarea contractului de transport.