Art.90 din Legea 161/2003, aplicare/interpretare totalmente eronată în practica judiciară

Un articol pe cât se poate de simplu de interpretat și clar în sinea lui, a generat la nivelul tuturor curților de apel o practică esențialmente greșită derivată dintr-o interpretare defectuoasă perpetuată din sentință în sentință, fiecare sentință „bazându-se” pe anterioara pronunțare a unei alte instanțe asupra chestiunii, motiv pentru care nimeni nu și-a mai