Actiunea in constatarea nulitatii Dispozitiei Primarului emisa in baza Legii 10/2001. Competenta de solutionare

Competenta de solutionare a contestatiilor depuse de persoanele îndreptatite conform art. 3 din Legea 10/2001, impotriva Dispozitiei de retrocedare a Primarului , apartine in conformitate cu prevederile art.26 alin.(1) , Sectiei civile a Tribunalului. Prin persoane indreptatite, intelegem conform art. 3 din Legea 10/2001, persoanele ce au depus notificare conform Legii 10/2001, si fata de