Semnarea procesului-verbal de contravenție de către contravenient OG 2/2001

Semnarea sau nesemnarea procesului-verbal de contravenție, aceasta-i întrebarea Am citit deunăzi, în mediul online, un îndemn adresat persoanelor sancționate contravențional pentru nerespectarea măsurilor de a nu părăsi locuința, fără o declarație în acest sens, să nu semneze procesul-verbal de contravenție. Sfatul este greșit, deoarece prin semnarea procesului-verbal de contravenție nu se face o recunoaștere a

Comunicarea proceselor-verbale de contravenție art.27 din OG 2/2001

Modalități de comunicare a proceselor-verbale de contravenție, atunci cât procesul-verbal nu este înmânat contravenientului Disp. art.27 din OG 2/2001 prevăd ca modalitate de comunicare a procesului-verbal de contravenție și comunicarea prin afișarea „la domiciliul sau sediul contravenientului” Comunicarea procesului-verbal se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul

Nulitatea proceselor-verbale de contravenție semnate electronic

Într-un final Înalta Curte de Casație și Justiție a reglementat, prin Decizia nr.6/2015 pronunțată în Recurs în interesul legii, problema proceselor verbale de contravenție întocmite pe calculator și semnate doar electronic. Asa cum era și firesc, instanța supremă a decis ca aceste procese-verbale sunt nule absolut în lipsa semnăturii olografe a agentului constatator. Dacă primiți