PROCEDURA DE INFORMARE PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII. Inadmisibilitatea cererii reclamantului in lipsa procesului verbal de participare la sedinta de informare

 In conformitate cu prevederile art.2 alin.(12) din Legea 192/2006 a Medierii , cererea de chemare în judecată având ca obiect unul din obiectele prevazute la art. 601 alin.(1) lit a)-f) din legea sus mentionata, promovata de reclamant , fără ca acesta sa poată face dovada ca a participat la procedura de informare privind avantajele medierii, este inadmisibila judecatorul trebuind sa o respinga în lumina aceluiasi articol.

Art.2 din Legea 192/2006

(12 ) Instanta va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neindeplinire de către reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecata, sau după declansarea procesului până la termenul dat de instantain acest scop, pentru litigiile în materiile prevăzute de art. 601 alin. (1) lit. a)-f).


Acest lucru ne conduce la ideea ca doar în prezenta imposibilitatii dovedirii de către reclamant a participarii la aceasta procedura, cererea poate fi respinsa ca inadmisibila NU și în cazul în care restul participantilor la procesul civil nu au participat la sedinta prealabila de informare privind avantajele medierii.

Cu alte cuvinte înainte de promovarea unui proces ce presupune aplicabilitatea art. 601 alin.(1) lit a)-f) din Legea 192/2006 nu este necesar convocarea paratului la mediere, deoarece este o procedura de informare, gratuita și neobligatorie pentru parat.

În economia prevederilor textului continut în art.2 alin.(11) din legea 192/2006 sanctiunea inadminisbilitatii este aplicabila doar daca reclamantul nu a participat inainte de promovarea cauzei sau în termenul stabilit de instanța prin regularizare în vederea indeplinirii acestei obligații prealabile, la procedura de informare privind avantajele medierii.

O excepție invocata de parat bazata pe prevederile art.2 alin.(11) din Legea 192/2006 ori intemeiata pe prevederile art.193 alin.(1) din c.pr.civ, trebuie respinsa ca netemeinica, deoarece legea speciala nu prevede obligarea reclamantului de a convoca paratul la procedura de informare.

Sugeram profesionistilor ca înainte de semnarea contractului de reprezentare ori concomitent cu intocmirea cererii de chemare în judecata acestia sa redacteze si procesul verbal de aducere la cunostiinta a reclamantului (în cazul în care acestia reprezintă reclamantul) privind  avantajele medierii, proces verbal prevăzut de art.2 alin.(11) teza I din Legea 192/2006.


Informarea privind avantajele medierii

Prin legea 214/2013 s-a completat art.2 al Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu doua noi alineate prin care se mentioneaza ca activitatea de informare privind avantajele medierii se poate realiza de judecatori, procurori, consilieri juridici, avocati si notari, fapt ce va fi atestat de acestia in scris. Procedura de informare este gratuita, neputandu-se percepe onorarii, taxe sau alte sume de bani pentru aceasta informare.
Asadar, de la 01.08.2013 vine clientul, il informam despre avantajele medierii, intocmim proces-verbal de informare, il punem sa semneze si mai departe ce doreste Dumnealui, mediere sau judecata si asa se rezolva dipozitiile art.2 indice 2 din Legea 192/2006 , privind inadmisibilitatea cererii de chemare in judecata, fara dovada participarii reclamantului la sedinta de informare privind mediere.