TIMBRARE , FINE DE NEPRIMIRE A CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA

Cererile si actiunile depuse de justitiabili in vederea judecarii lor de catre instantele judecatoresti sunt conditionate intr-o oarecare masura de timbrarea acestora, dupa regulile si in cuantumul prevazut de Legea 146/1997 a Taxelor Judiciare de timbru și a OG 32/1995 privind timbrul judiciar.

Am facut afirmatia ca intr-o oarecare masura, deoarece, nu in toate cazurile nedepunerea taxei judiciare odata cu cererea de chemare in judecata,asa cum prevede art. 35 din O 760/C/1997, este un caz de neprimire al cererii, si aceasta deoarece trebuie sa coroboram legea speciala a taxelor judiciare de timbru cu normele codului de procedura civila.

In conformitate cu prevederile art.35 din Ordinului  760/C/1997 respectiv Normele de aplicare a Legii 146/1997 , prin care  se prevede că taxele judiciare se platesc anticipat, adica inainte de primirea (inregistrarea) efectuarea sau eliberarea actelor taxabile , putem trage concluzia ca actele neinsotite de taxele ocazionate cu depunerea lor nu pot fi primite de instantele judecatoresti.

Cu toate acestea sunt cazuri in care actele (actiuni, cereri) taxabile, depuse  instantelor judecatoresti sunt primite de acestea , in mod exceptional asa cum prevede art. 35 alin.(2) din  Ordinul  760/C/1997, instanta obligand partea sa plateasca suma datorata pana la primul termen de judecata, aceasta posibilitate existand in mod exceptional pentru actele depuse de justitiabil direct la instanta de judecata.

Pentru cazul trimiterilor de acte prin posta, instanta de judecata este obligata sa comunice petentilor prin citatie cuantumul taxei datorate, ce urmeaza sa fie depusa ulterior trimiteri actului timbrabil in conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1) din legea 146/1997 , iar in cazul in care petentul nu se conformeaza acestei cerinte, de abia atunci cererea sa va fi anulata ca netimbrata sau insuficient timbrata, in conformitate cu prevederile art. 35 alin.(5) din Legea 146/1997.

Posibilitatea aceasta este prevazuta doar pentru trimiterea prin posta a acestor acte taxabile, moment in care prevederile art. 36 alin.(1) din O 760/C/1997 se coroboreaza cu prevederile art 114 alin.(2) din C.p.c.

Într-un singur caz , cererea nu poate fi efectiv primita de instantele judecatoresti, si anume in cazul prevazut de art. 9 alin.(1) din OG 32/1995 privind timbrul judiciar, articol care prevede ca pentru cererile ce se datoreaza timbru judiciar, cererile netimbrate cu acest timbru nu se vor primi si nu se vor inregistra, aflandu-ne in prezenta ,dupa parerea noastra a singurului caz de „fine de neprimire” pentru netimbrare din legislatie.